Volnočasový Park Miškovice

práce na projektu: návrh stavby

architekt: Petr Průša, Ján Kapitulčin

investor: Property Trust, a.s.

místo: Miškovice

období: 2018-2019

Stavba se nachází na jižním okraji obce Miškovice, Praha 9. Pozemek je rovinný a je ohraničen z jižní strany ulicí Cukrovarskou, z východní strany ulicí Všetatskou a ze západní strany polní cestou, na které se nově realizuje cyklostezka.

Návrh stavby  řeší  vytvoření  rekreačního  parku  a výsadbu  zeleně  na  ploše  cca 30 000  m2 v Praze 9 – Miškovicích. Cílem návrhu je doplnění chybějící občanské vybavenosti v této lokalitě, ve které je patrný dynamický rozvoj bytové výstavby bez doplňkových služeb.

Hlavním objektem parku je zahradní restaurace, bufet s pultovým prodejem a malý pivovar, který bude součástí zahradní restaurace.

Součástí parku jsou dále dva altány a kaple, určená pro zahradní svatby. V těsné blízkosti restaurace je část pro nejmenší děti, jsou zde navrženy hřiště, prolézačky a jiné, na východní straně je část pro starší děti (6-12 let), hrady a skluzavky. Volně pokračuje část s kuželníky, šachy, lanovými prolézačkami. V parku jsou dále umístěny také aktivity pro dospělé,  pétanque, minigolf, kroket, hřiště na nohejbal a volejbal a badminton.

Ostatní plochy jsou řešeny jako travnaté se skupinami stromů. V plochách trávníků je  umístěna vodní plocha.

Celým parkem je vedena síť pěších cest, cyklistických a jezdeckých stezek. Návštěvníci si u správce parku mohou vypůjčit vybavení a náčiní pro veškeré aktivity.

Tuto stránku připravujeme

Děkujeme za pochopení.