Bytové domy Pražská - Vrchlabí

práce na projektu: demolice, návrh stavby, dokumentace pro územní rozhodnutí

architekt: Petr Průša, Ján Kapitulčin

spolupráce: ateliér Majengo

investor: Tardun Invest, s.r.o.

místo: Vrchlabí

období: 2018-2019

Lokalita se nachází v zastavěném území Vrchlabí. Pozemky jsou ze západní strany lemovány veřejnou komunikací Pražská. Pozemky jsou převážně rovinné mírně se svažující k severu. Jedná se o zastavěný areál s objektem bývalé textilky, který bude před zahájením nové výstavby zdemolován.

V proběhu navrhovaní bylo nutné vypracovat značné množství různých tvarových a architektonických variant BD. Výška a podlažnost BD ani nevyužívá možnosti regulace dle ÚP, u BD je navrženo pouze jedno podzemní podlaží, není navrženo žádné podkroví, čtvrté podlaží je ustupující.

Na pozemku je navržen BD s funkcí bydlení, přízemní bytové jednotky mají předzahrádky.

BD s nadzemními částmi A, B, C, D je navržen jako čtyřpodlažní s plochou střechou. BD má společné jedno podzemní podlaží s parkovacími místy pro osobní vozidla, sklepy, technickou místností s dvěma plynovými kotli a dalšími provozními místnostmi. Architektonické řešení BD je moderní, jednoduché. Prakticky všechny BJ mají zapouštěnou terasu, kterou je tak možné využívat pro rekreační funkci i za nepříznivého počasí, v posledních podlažích jsou navrženy velké střešní terasy. BD bude navržen jako objekt s téměř nulovou spotřebou energie, takže ani z emisního hlediska nebude představovat žádnou ekologickou zátěž pro okolní zástavbu.

Tuto stránku připravujeme

Děkujeme za pochopení.