SOHO - Uniq Tesla I. Praha - Holešovice

Práce na projektu:
od návrhu po stavební povolení

Architekt:
Petr Průša

Spolupráce:
Jiří Tvrdý, Lukáš Bruthans, Jan Kapitulčin

Investor:
Uniq Tesla Offices, s.r.o.

Místo:
Praha – Holešovice, ulice V Háji

Období:
projekt 2020-2021

Tento projekt řeší rekonstrukci průmyslové budovy bývalého podniku Tesla Holešovice. Ostatní budovy v areálu Tesly byly již v minulosti zbourány a na jejich místě vyrostou nové budovy se smíšenou funkcí bytovou, administrativní a obchodní. Tím se zabývá související projekt Uniq Tesla II. Naším úkolem bylo transformovat stávající industriální objekt na bytový dům s doplňkovými funkcemi drobných služeb a na stávající budovu přidat ustupující podlaží.

Bude to první realizace v ČR největšího slovenského developera CRESCO. Před námi na této akci již pracovali architekti z firmy CMC Architects, Qarta, Bogle Architects. Náš návrh na rekonstrukci si firma CRESCO vybrala z důvodu, že jsme dokázali maximálně využít konstrukci skeletu a navrhli jsme dispoziční řešení bytových jednotek v jednotlivých podlažích tak, abychom získali maximum užitné bytové plochy a celková ekonomika akce mohla být co nejlepší. Tím, že jsme navrhli v posledních podlažích mezonetové byty se snížila výrazně celková plocha přístupových chodeb k jednotlivým bytům. V 1NP jsme využili velkou konstrukční výšku podlaží a možnost přístupu ze dvora a doporučili jsme investorovi zde realizovat malé loftové byty se vstup přes předzahrádky. Jak se ukazuje, jsou atypické mezonety výborně prodejné a o tyto byty je velký zájem. Ve 2NP, u kterého konstrukční výška podlaží neumožňuje realizovat patrový loft, jsme navrhli malé lofty s ložnicovou galerií.

Budova byla již delší dobu nevyužívána, ale nosná konstrukce byla v relativně dobrém stavu. Všechny konstrukce, vyjma nosné konstrukce a dvou schodišťových jader byly vybourány, a to včetně fasády. Díky železobetonovému skeletovému konstrukčnímu systému je vnitřní prostor poměrně variabilní a nebylo tedy problém do něj umístit byty kategorií 1+kk až 5+kk. Celkem bylo v budově navrženo 149 bytů. Kromě bydlení budova také nabízí prostory pro komerční využití, pro které je vyhrazena část 1.NP směrem do ulice V Háji a část 1.PP. Uvažováno je zde s menšími obchody, kavárnou a fitness centrem. Celková podlahová plocha těchto komerčních prostor je 1265 m2. Parkovací stání se nachází v podzemních garážích, které jsou řešeny v souvisejícím projektu Uniq Tesla II. Z nich bude možné se dostat podzemní chodbou do našeho objektu.

Základem architektonického výrazu západní fasády je řád a pravidelnost, což je logickou návazností na původní industriální charakter budovy. Určitou vznešenost fasádě dodává zvýraznění a odlišení prvních dvou podlaží jak materiálovým řešením fasády s fasádním obkladem z cihelných pásků, tak velikostí oken. 1. a 2. NP mají vyšší konstrukční výšku než vyšší podlaží a vhledem k tomu, že v 1.NP se do ulice V Háji nachází komerční prostory, má toto výtvarné členění fasády svou logiku. 3.-6.NP tvoří okna s tmavou omítkou v kontrastu se světlou omítkou dlouhé pásy připomínající pásová okna typická pro funkcionalismus.7.NP, nové ustoupené podlaží, má opět tmavší fasádu a dotváří tak pomyslnou hlavici celkové kompozice fasády. Ze severní a jižní strany tuto fasádu lemují prosklené vertikály schodišť.

Východní fasáda, obrácená do vnitrobloku, je v 1.-2.NP obdobná s fasádou západní. Od 3.-6.NP je fasáda tvořena mírně rozehranými okny. 7.NP je materiálově odlišeno v duchu fasády západní, navzdory tomu, že zde není 7.NP ustoupené. Od 2. do 6.NP je východní a západní fasáda dotvářena zavěšenými ocelovými balkóny s výplní z tahokovu (2.NP) a tyčoviny (3.-6.NP). Jižní boční fasáda je velice jednoduchá, v polovině je přerušena vertikálním pruhem oken ze schodiště. Ze severní strany k objektu přiléhá nově navrhovaná budova projektu Tesla II.

Již během přípravy projektové dokumentace pro stavební povolení jsme začali řešit různé konstrukční varianty předsazené zavěšené fasády z profilů LGSF. Zkratka LGSF (ang. Light Gauge Steel Frame) je mezinárodní označení pro stavební systém, kde se používají lehké tenkostěnné ocelové profily s galvanickým pozinkováním tvořící jednotlivé rámy/panely, ze kterých se tvoří konstrukce stavby. Připravili jsme výkresové podklady a spolupracovali jsme na výrobě vzorků fasádních panelů, které by se hotové přivezly na stavbu osazovaly na skelet stavby. Znamenalo by to výrazné zkrácení doby realizace. Investor se nakonec rozhodl pro montáž lehké fasády z jednotlivých prvků LGSF přímo na stavbě.

Tuto stránku připravujeme

Děkujeme za pochopení.