Rodinný dům Kochánky

práce na projektu: návrh stavby

architekt: Petr Průša

spolupráce: Eva Sedláčková

investor: soutěž

místo: Kochánky

období: 2006

Soutěž na dřevěný rodinný dům

Předložený návrh dřevěného RD tvoří část připravované zástavby 41 RD v Kochánkách nedaleko Prahy. Pro jednotlivé parcely od 600 do 1100 m2 bude postupně navrženo podle požadavku investora 10 typů dřevěných, převážně izolovaných RD.

RD1 je z architektonického hlediska navrženy jako tvarově jednoduchý dům s pultovou střechou. Základní hmota domu je rozdělena na dvě části. Větší část je obytná, menší část obsahuje schodiště a veškeré technické a sociální zázemí RD. Díky této koncepci je konstrukce domu velmi jednoduchá a variabilní, dům je možné v několika směrech postupně zvětšovat. Rovněž je možné RD koncipovat jako dvougenerační se samostatnými bytovými jednotkami v jednotlivých podlažích. Zvláštní důraz při návrhu byl kladem na kompaktní řešení technického a sociálního zázemí domu a na minimalizaci instalačních rozvodů. Vzhledem k elektrickému vytápění budou do jednotlivých místností vedeny pouze rozvody elektrické energie. RD1 je v základní variantě navržen jako nepodsklepený. U podsklepených RD je vzhledem ke konfiguraci terénu garáž součástí suterénu, u nepodsklepených RD je parkováni řešeno formou samostatného dřevěného přístřešku na kraji pozemku.

RD1 je navržen v několika velikostních a dispozičních variantách. Nejmenší varianta má zastavěnou plochu 89,9 m2 (s přístřeškem pro parkování 104,9 m2) a užitnou plochu 141,0 m2.

Z dispozičního hlediska se jedná o klasické řešení s denní částí domu v 1.NP a ložnicovou částí ve 2.NP. Obývací pokoj, jídelna a kuchyně mohou tvořit jeden společný prostor oddělený polo příčkami, na kuchyň navazuje prostor domácích prací. Ve 2.NP jsou navrženy 3 ložnice a 2 koupelny. Ložnice rodičů má samostatnou šatnu a koupelnu. Světlá výška koupelen a chodby je snížena na minimální výšku povolenou normou pro obytné budovy. V prostoru nad chodbou, vestavěnými skříněmi a šatnami jsou umístěny rozvody rekuperace vzduchotechniky. Ložnice mají šikmý strop a je tak využit celý průřez RD.

Vzhledem k celkovému energetickému konceptu a minimálním tepelným ztrátám RD, je navrženo elektrické vytápění a podle typu místností je řešeno formou radiátorů, podlahových registrů a podlahového foliového topení. V obývacím pokoji je umístěno přídavné topení s krbovou vložkou. Vzduchotechnické rozvody od krbové vložky jsou propojeny s rekuperací vzduchotechniky.

Konstrukce RD je navržena z Europanelů, tvořených sendvičem OSB deska – polystyren – OSB deska (obchodní název K-Kontrol). Z těchto panelů jsou navrženy všechny části RD – podlahy, stěny, stropy, střecha. Nosná konstrukce schodiště je rovněž z Europanelů. Vzhledem ke stavebnicovému řešení konstrukce jsou ve velké míře použity standardní stavební a statické detaily systému z Europanelů. Z vnější strany jsou pak obvodové stěny tloušťky 170 mm dodatečně zatepleny polystyrenem o tloušťce 100 mm upevněným na dřevěném roštu. Fasáda RD je navržena z fasádní překližky připevněné na dřevený rošt s provětrávanou mezerou. Základy nebo suterén RD jsou navrženy z polystyrénových tvarovek systému ARXX. Vnitřek tvarovek je vyplněn betonem. Vznikne tak pevný monolitický základ s rychlou montáží a možností betonáže i v zimním období. Střešní krytina je navržena z velkoplošných bezúdržbových plechových prvků trapézového průřezu. Výplně otvorů jsou navrženy z dřevěného Euro profilu, který je z exteriéru i z interiéru částečně chráněn tepelnou izolací. V maximální míře je podle možností využito pevného zasklení.

Takto navržená koncepce RD je cenově velmi dostupná a umožňuje značně rychlou realizaci v průběhu celého roku. Dispoziční řešení je možné díky navržené koncepci,  u které jsou veškeré instalační rozvody a schodiště umístěny mimo hlavní obytnou část RD, snadno upravovat podle požadavků budoucích uživatelů.

Tuto stránku připravujeme

Děkujeme za pochopení.