Rezidence Nový Anděl

práce na projektu: od návrhu stavby po prováděcí dokumentaci

architekt: Petr Průša

spolupráce: Pavla Kordovská, Petr Kordovský

investor: Metrostav, a.s.

místo: Praha 5 – Smíchov

období: 2004-2005

Obytný soubor na severní straně ulice Ostrovského. Blok je navržen ve tvaru písmene U a je otevřen směrem k zelenému svahu Mrázovky. Z Ostrovského ulice a z obou stran – východní i západní je blok prolomen průhledy, které zprostředkovávají visuální kontakt s masivem zeleně na Mrázovce a uvnitř vnitrobloku.

Pod objektem je navržena 3podlažní parkovací garáž, která pod úrovní terénu částečně vystupuje z obrysu domu směrem do dvora a je kompletně ozeleněna vegetačními vrstvami nad 600 mm.

Náplní objektu jsou byty v počtu 87 a částečně, směrem do křižovatky Ostrovského – Zoubkova i nebytové prostory.

Konstrukční systém je navržen jako monolitický skelet s vyzdívaným keramickým pláštěm a příčkami. Fasády budou většinou  omítané s nástavbami s dřevěnými a plechovými obklady.

Blok je vnitřně členěn na jednotlivé sekce A,B a C s vertikálními komunikačními jádry v počtu 5.

A- klasické byty

B- loftové byty

C-managerské byty

Byty jsou jednak klasické ve velikostních kategoriích 1+kk až 6+1, jednak tzv. loftové , s volnou disposicí, které budou individuálně dotvářeny společně s uživateli.

Tato studie zohledňuje nové požadavky investora na řešení bytů podle současných podmínek.

V části B jsou volné disposice loftů doplněny na konkrétní jako podklad pro prodej v případě, že nebudou řešeny individuálně.

Střechy jsou většinou ploché se střešními terasami.

Soubor bude provozován správní firmou na základě smluv o koupi bytu investorem do doby vytvoření vlastních struktur majiteli bytů.

Komunikačně je objekt napojen na stávající komunikace, vjezd do garáží je navržen zrcadlově k výjezdu z bytového areálu Mrázovka v ulici Randově.

V garáži je navrženo 142 stání, garáž je vybavena stáními vhodnými pro invalidy a její kapacita odpovídá vyhlásce 26/99

Tuto stránku připravujeme

Děkujeme za pochopení.