Průmyslová hala SA

práce na projektu: urbanistický koncept továrny

architekt: Petr Průša, Eva Šindelková

spolupráce: MOTT MacDonald CZ, s.r.o.

místo: země Perského zálivu

období: 2010-2013

Zařízení k separaci druhotných surovin a látek vhodných pro energetické využití anaerobní fermentací a termální destrukcí (pyrolýzou) z komunálního odpadu.

Plně mechanizovaný proces, bez ručního třídění

Technologie využívá původního patentovaného způsobu třídenní odpadu REWAST, kde účinnost separace různých složek odpadu byla ověřována na pokusné technologické lince. Veškerá potřebné zařízení jsou dostupná, k dispozici je dokumentace pro zařízení nová.

Zpracovatelné odpady

Procesem REWAST mohou být tříděny směsné komunální odpady, zahradní, zemědělské, lesní odpady a dřevní odpad. Mohou být tříděny i staré skládky.

Produkty třídenní

Druhotné suroviny – železné a neželezné kovy, plasty. Odpad pro reaktorovou skládku – prosev v zrnitosti pod 50 mm obsahující veškeré biogenní složky odpadu a papír ve tvaru sbalku. Je vhodný bez další úpravy zrnitosti nebo vlhkosti jako zakládka do reaktorové skládky s možností rychlého dosažení vysoké produkce bioplynu. Odpad vhodný pro pyrolýzu jako ekologickou možnost recyklace uhlíkatých odpadu (drcené plasty a spalitelný odpad – hadry, boty, koženka, zbytky tvrdého papíru a krabic). Produktem pyrolýzy je plyn, použitelný v třígenerační jednotce stejné jako bioplyn k výrobě el. energie, tepla nebo chladu.

Parametry třídících zařízení

jsou dány rozmary odpadu. Kapacita linky – zařízení je navrženo jako modul s kapacitou 10 t/hod., 30 000 t/rok při osazení jedním vstupním zařízeným (autogenním mlýnem) a jednou třídící linkou. Zařazením pouze dalšího mlýna lze výkon zařízení v modulu zdvojnásobit. Dosažení vyšší kapacity je možné nasazením více modulu.

Tuto stránku připravujeme

Děkujeme za pochopení.