Polyfunkční dům Praha

Práce na projektu:
návrh

Architekt:
Petr Průša, Ján Kapitulčin

Spolupráce:
Jiří Tvrdý

Místo:
Praha 

Období:
projekt 2018

Polyfunkční objekt navržen dle zadání investora maximálně variabilně a ekonomicky. Obohacuje a zkvalitňuje veřejný prostor do kterého vstupuje a vytváří nové možnosti využití území.

Z dispozičního hlediska se jedná o komplexní návrh, který představuje moderní polyfunkční budovu. Administrativu a prodej doplňují dispozice wellness, relaxačních zón a stravování. Tato kombinace přináší maximální komfort uživatelům a je hojně využívaná u většiny současných polyfunkčních staveb.

Provozně je objekt uspořádán do několika horizontálních vrstev propojených vertikálními komunikacemi. Na vrstvu podzemních garáží, skladů a technického zázemí přiléhá 1. NP s wellness a plaveckým bazénem, kancelářemi a prodejnami. Další vrstvu tvoří podlaží s čistě administrativní náplní, která je obohacena o relaxačními prostory pro neformální schůzky nebo odpočinek a změnu pracovního prostředí pro zaměstnance. Poslední vrstvou je stravovací zařízení, které v průběhu dne slouží primárně pro zaměstnance a ve večerních hodinách se mění v restauraci přístupnou široké veřejnosti. Tyto prostory mají přímý přístup na střešní terasy a tím rozšiřují vnitřní prostor o venkovní.

Polyfunkční objekt nahrazuje původní kancelářskou budovu , která již nevyhovuje požadavkům investora. Tato budova bude před zahájením výstavby demolována. Jedná se o objekt, který je z konstrukčního hlediska za hranicí životnosti. V současné době má prodloužené stavební povolení do roku 2021. Navržený objekt doplňuje území o chybějící služby a provozy a zkvalitňuje neuchopený urbanistický prostor. Předpovídá možné rozšíření uliční struktury a vnáší do území řád, na který bude možné v budoucnu navázat.  Na sousedním pozemku severně od navrženého objektu se nachází rozlehlý halový objekt prodejny zahradní techniky (OBI) s vlastním parkovištěm, který svým měřítkem území zastavěné převážně rodinnými domy značně urbanisticky degraduje. Polyfunkční objekt proto svým měřítkem, umístěním a architektonickým zpracováním charakter okolní zástavby neznehodnocuje, naopak se snaží o zkvalitnění urbanistického prostoru a napomáhá jeho dalšímu možnému rozvoji. Architektonicky je řešen jako jednoduchý objem na obdélníkovém půdorysu rozdělený na třetiny dle navržených provozů. Využívá přirozený sklon terénu (stoupání ve směru Sever-Jih) a díky tomu působí kompaktně a ve svém prostředí neinvazivně. Tyto pozitivní vlastnosti dále podporuje zaoblení rohů a jemný vertikální rastr fasády. Ze vzdálených pohledů objekt nijak nenarušuje panorama, ale splývá a dotváří horizont střešní krajiny.

Tuto stránku připravujeme

Děkujeme za pochopení.