Obytný soubor Pekařova Praha - Bohnice

Práce na projektu:
od návrhu až po realizaci

Architekt:
Petr Průša, Jiří Tvrdý

Investor:
BEMETT Čimice, s.r.o.

Místo:
Praha – Bohnice, Pekařova ulice

Období:
projekt 2017-2023, realizace 2020 – nyní

Obytný soubor obsahuje celkem 10 bytových domů o celkové kapacitě 190 bytů.

V současné době (2023) jsou realizovány první tři bytové domy a další tři jsou ve výstavbě. Zbylé čtyři jsou zatím v projektové fázi.

Bytové domy jsou situovány na nezastavěné ploše, v blízkosti lesoparku Čimický háj a ze severu sousedící se stávající zástavbou rodinných a bytových domů.

Úkolem architekta bylo vytvořit moderní bytové domy, které díky svému jednoduchému, avšak modernímu designu a optimalizovaným dispozicím umožní investorovi nabízet komfortní byty v atraktivní lokalitě za dostupnou cenu.

Projekt byl v průběhu několikrát upravován a rozšiřován, tak jak se investorovi postupně dařilo získávatl okolní pozemky. Jedná se o urbanisticky ucelený soubor bytových domů, které při

Pekařově ulici tvoří uliční frontu a uprostřed poskytuje prostor se zelení a místem pro rekreaci.

Požadavkem investora byl nadstandardní počet parkovacích míst, z nichž velká část se nachází v podzemních garážích, které jsou součástí každého z navržených domů.

Až na malé odchylky se zde opakují v podstatě dva typy domů – pět domů typu A, které jsou umístěny při ulici Pekařova a pět domů typu B sousedící s Čimickým hájem.

Tuto stránku připravujeme

Děkujeme za pochopení.