Obytný soubor
Plzeň - Křimice

práce na projektu: od návrhu po realizaci

architekt: Petr Průša, Jiří Tvrdý

spolupráce: Eva Šindelková

investor: Amesbury, s.r.o.

místo: Plzeň – Křimice

období: projekt 2014-2016, realizace 2016

Obytný soubor obsahuje celkem 6 menších bytových domů, tzv. viladomů typu A a B a 2 bytové domy G3 a G4-5. Ve viladomu typu A se nachází 4 byty, ve VD B 7 bytů,  v BD G3 24 bytů a v BD G4-5 je 40 bytů. Celková kapacita areálu je tedy 94 bytů. V současné době je realizována I. etapa –  viladomy a v II.etapě bude v brzké době zahájena výstavba zbylých dvou bytových domů.

Lokalita se nachází na západním okraji Plzně – v Křimicích. Viladomy a bytové domy jsou situovány na místě bývalého pole, z východu sousedící se stávající zástavbou rodinných domů, z jihu a západu je řešené území obklopeno polem a ze severu ohraničeno železnicí. Pozemek se směrem k severu svažuje, nejvíce od poloviny řešeného území. Investor kladl velký důraz na efektivitu a dobrou ekonomiku návrhu. Tomu dopomohla mimo jiné i navržená prefabrikovaná železobetonová nosná konstrukce systému Goldbeck, se kterou dlouhodobě spolupracujeme.

Tuto stránku připravujeme

Děkujeme za pochopení.