Modulová výstavba

práce na projektu: koncepční návrhy, návrhy staveb, technické řešení deailů

architekt: Petr Průša, Ján Kapitulčin

spolupráce: Dmitrij Kruglikov

investor: Knauf prefab construction, s.r.o.

místo: ČR

období: 2019-1023

Zprůmyslnění bytové výstavby na principech automobilového průmyslu

Co je modulový systém?

Modulem je chápana předem definovaná obytná jednotka o užitné ploše cca17,4m (nejedná se o kontejnerové řešení). Pro účely navrhování obytných staveb byl vytvořen katalog přibližně 80-ti typů modulů. Dispozice typových modulů jako jsou obývací pokoj, ložnice, koupelny apod. vycházejí z více jak 3000 analyzovaných bytů.

Modul není výrobně ani technologicky nutné uzavřít ze všech stran, čímž vzniká dispoziční flexibilita bytového řešení.

Modul obsahuje standardy pro bydlení jako jsou volitelné zařizovací  předměty, sanitární technika, obklady apod. mimo kuchyňské linky.

Takto vytvořený soubor dat a informací je odeslán do továrny k objednávce výroby. Investor zpětně  obdrží informace o termínu výroby a dodání modulů pro sestavení – montáž jím objednané stavby k  tomu vyškoleným generálním dodavatelem pro takovýto typ výstavby.

Prefabrikovaný stavební systém je koncipován tak, že splňuje normativní požadavky dle české legislativy pro obytné stavby v nízkoenergetickém nebo pasívním standardu a po skončení výstavby  – montáže  může být stavba zkolaudována. Přes svou prefabrikaci umožňuje individuální řešení dispozice vzhledu i formy.

 

Co je stěnový systém?

Princip prefabrikovaného stěnového systému vychází z historicky používaných řešení v minulých dobách pro panelovou výstavbu, která skončila na počátku 90. let 20. století s ohledem na její ekologickou (při výrobě cementu vzniká velké množství emisí CO2 a spotřeby tepla) ekonomickou a technologickou neefektivnost .

Prefabrikovaný stěnový systém s využitím lehkých tenkostěnných ocelových konstrukcí (obecně známým ve světě jako LGSF – light gauge steel systém – viz Příklady a reference) je moderní – ekologická – ekonomická náhrada skončené panelové technologie. Pro investory, architekty – projektanty umožní navrhovat a stavět obytné a další budovy s obdobnými parametry jako je tomu u modulárního řešení. Stěnový systém rozšíří flexibilitu dispozičních řešení místností a je vhodně kombinovatelný s prefabrikovaným modulárním systémem. Obdobné je to i z hlediska hmotnosti, která je cca o 70 % menší.

 

Moduly nebo stěnový systém?

Prefabrikované modulární a stěnové systémy mohou být používány samostatně nebo v kombinacích  dle požadavku investora, typu budovy a jejího účelu.

Díky flexibilitě řešení mohou nalézt široké uplatnění v celé oblasti bytové výstavby zejména však dle požadavků municipality a možnosti výstavby mimo velké aglomerace jako jsou Praha, Brno apod., kdy ani developeři či jiní investoři s ohledem na vyšší náklady výstavby a nízkou obchodní marži nemají zájem o výstavby v regionech mimo výše uvedené aglomerace, přičemž je obecně známo, že se v  těchto regionech za posledních 8 roků prakticky bytová výstavba zastavila.

 

Hlavní výhody

 • Rychlost výstavby – úspora času oproti „tradičním“ současným stavebním technologiím až 70%
 • Možnost výstavby 365 dnů v roce bez vlivů ročního období a počasí
 • Při stejné výši investice bude možné postavit o více jak 25% – 30% bytů více
 • Užití prefabrikované stavební technologie při stejné velikosti zastavěné plochy nabídne investorovi – klientovi přibližně o 10% plochy více než tomu je u tzv. tradičních stavebních technologií
 • Vyšší komfort bydlení – zdravotně nezávadné vnitřní prostředí bytů (kontrola koncentrace vlhkosti a CO2 v místnostech a jejich automatické snižování rekuperací a větráním)
 • Nižší investiční náklady v porovnání se současně používanými stavebními technologiemi – tzv. mokrým procesem o přibližně více jak 30%
 • Dlouhodobě garantované nízké stavební a provozní náklady na bydlení veškeré stavby budou v nízkoenergetickém nebo pasívním standardu
 • Možnost využívání celého spektra obnovitelných zdrojů pro vytápění, větrání a rekuperaci
 • Rychlá návratnost investice
 • Možnost využívání dotačních titulů – Zelená úsporám, podpora SFRB pro bydlení seniorů, mladých rodin apod.

Sekundární přínosy

Využívání  prefabrikované –  suché stavební  technologie – přinese úspory surovinových zdrojů, kterých začíná být značný nedostatek.

 

 • písku o 90%
 • vody o 80%
 • energie potřebné k výstavbě o 70%

Masové rozšíření staveb realizovaných v těchto prefabrikované modulární a stěnové technologii může významně přispívat k plnění závazků naší republiky vůči EU ve snižování emisí CO2 (na rozdíl od automobilového provozu kdy je potřeba masívních investic aby se dosáhlo vůbec nějakých výsledků). Samotná investice do bydlení bude přinášet tento efekt přímo (vlastně za peníze investorů – klientů) aniž by bylo třeba dalších vedlejších investic jako je tomu u automobilového průmyslu. Půjde defacto o dlouhodobé řešení, protože bydlení obecně spotřebuje až 40%  vyrobené energie pro vytápění, ohřev vody apod. a tudíž každé snížení byť jen o několik % tohoto podílu má mnohem větší pozitivní a trvalý dopad pro snižování emisí CO2 – produkci skleníkových plynů než nabízí automobilový průmysl.

 

Hlavní nevýhody

 • Zatím málo rozšířený stavební systém – obecně existuje rezistence k neznámému
 • Menší možnost dodatečných stavebních úprav – platí spíše pro modulární řešení (obdobně to ale platí i pro konkurenční systémy)
 • Významná lobby výrobců betonu, cihel apod. nemající zájem podporovat takovýto systém

Jakostní předpoklady

 • Materiály, prvky a systémová řešení a certifikace prefabrikovaných modulů a prefabrikovaného
 • stěnového systému bude zajišťována globálním leaderem v oblasti suché výstavby
 • Ostatní materiály a dílčí dodávky od renomovaných výrobců a špiček v segmentu jako jsou firmy dodávající výplně otvorů – okna jako klíčový prvek pro splnění požadavků na nízkoenergetické či pasívní řešení obytné či jiné budovy , rekuperační jednotky, systémy vytápění apod. provětrávané fasádní systémy.

Soulad s legislativou

 • Certifikáty CE, ISO,
 • Požární odolnost odpovídá příslušným normativním požadavkům na takováto řešení
 • Akustika odpovídá příslušným normativním požadavkům na takováto řešení
 • Garantována zdravotní nezávadnost použitých materiálů a řešení
 • Při samotném návrhu modulárního či stěnového systému je povinně sledována skladba použitých materiálů a řešení tak, aby uhlíková stopa celé stavby byla pokud možno co nejnižší
 • Stavby navržené a realizované v modulárním či stěnovém systému jsou z více jak 98% recyklovatelné. Tento parametr zaručuje v případě likvidace stavby po skončení její životnosti minimální náklady na samotnou likvidaci stavby. Jedná se o důležitý parametr pro vlastníky obytných budov. Náklady na likvidaci staveb nebudou zatěžovat budoucí generace.

Speciální požadavky na výstavbu

 • Běžné založení stavby a základová deska podle charakteru místa a podloží ( s ohledem podstatně nižší hmotnost stavby /hmotnost stavby je až o 60 – 70% nižší než je hmotnost staveb realizovaných současně používanými stavební systémy/ jsou i samotné náklady na její založení nižší jakož  i náklady na dopravu a tedy jde i o snižování emisí produkovaných dopravou, resp. nákladními automobily).

Používání modulárního a stěnového sytému v EA a mimo EU

 • Modulární a stěnový systém byl přibližně od roku 2016 rozvíjen ve Velké Británii pro řešení vznikající krize nedostatku bytů jak se postupně ukazovalo, že stávající tradiční technologie nejsou  schopné tento problém řešit. Postupně se tato technologie začala prosazovat v masovém měřítku a dnes jsou dominantní technologií podporovanou i britskou vládou. Odtud se tato inovativní metoda postupně rozšiřovala do dalších zemí EU a to především do Holandska , Polska a v posledních 2 letech do Ruska a to za mimořádné technologické podpory společnosti Knauf jako zásadní stavební technologie schopné začít řešit krizi v bytové výstavbě, kde se poptávka pohybuje kolem 1 miliónu bytů ročně. Významně se začal stěnový systém prosazovat ve Španělsku – především v Barceloně. Mimo země EU je především stěnový systém LGSF masově rozšířenou technologií na Novém Zélandu, USA a také v Kanadě.

Tuto stránku připravujeme

Děkujeme za pochopení.