Kampus Park Praha

práce na projektu: od návrhu po stavební povolení

architekt: Petr Průša, Ján Kapitulčin

spolupráce: Goldbeck

investor: High Tech Park, a.s.

místo: Praha 4 – Hodkovičky

období: 2016-2017

Návrh areálu je koncipován jako vědecký kampus s využitím území pro administrativu, bydlení a přechodné ubytování hotelového typu pro zaměstnance. V přední části (navazující na uliční frontu sousedních objektů) je situována hmota administrativního čtyřpodlažního objektu. Podélný objekt využívající většinu šířky pozemku je třípodlažní, příčná hmota je o patro vyšší a akcentuje vstup do objektu. V parteru je objekt rozdělen na dvě hmoty, aby byl umožněn průjezd do zadní části pozemku. Kromě administrativy je část parteru využívána pro provoz telemedicíny, stravování a část pro sklady a obchod. Objekt má v centru hlavní vertikální jádro s výtahem. V severozápadní části objektu je pak druhé, vnější únikové schodiště. Hmota objektu je horizontálně rozčleněna pásovými okny se slunolamy. Na střechách nižší hmoty jsou situovány pochozí terasy se zelení. Na objektu je umístěno logo HIGH TECH PARK. Za administrativním objektem v klidnější části areálu jsou pak drobnější objekty pro ubytování a kanceláře. Objekty A až D jsou třípodlažní.  Poslední podlaží je uskočené a barevně odlišené za účelem optického snížení objektů. Objekty jsou navrženy jako unifikované, opakovatelné. Kanceláře (ateliery) a ubytovací jednotky jsou přístupné z „pavlače“ tvořené ocelovou konstrukcí, která slouží i jako výrazný architektonický prvek a objekty odlehčuje. Tato vnější komunikace je využita i jako terasa u pokojů.

Objekt F situovaný u severní hranice pozemku je čtyř podlažní. Parter má uvolněn pro parkování pod objektem a prostory pro společné zázemí areálu – prádelna, sklípky, uložení kol. Byty a ubytovací jednotky jsou opět přístupné z „pavlače“ přiléhající k objektu. Fasády jsou uvažovány jednak s využitím barevných PUR panelů a běžné probarvené stěrkové omítky. Okenní výplně jsou uvažovány v provedení hliníkové, plastové nebo dřevěné. Všechny objekty jsou navrženy s plochou střechou.Analyticko-vývojové technologické centrum KAMPUS Park je koncipováno jako soubor staveb určených k vývoji a testování high-tech technologií s využitím potenciálu absolventů českých vysokých škol.

Hlavní pozornost bude směřována na informační technologie a využití internetu v běžné domácí praxi. Bude zde dále rozvíjen již existující projekt tzv. PC-HomeBrain – multifiremního řešení, do kterého jsou aktivně zapojeny například společnosti T-Mobile, Microsoft, Intel, Motorola, Eaton, LG atd., ČVUT Fel NEBO LF UK  Praha. Projekt HomeBrain je unikátním českým projektem, který nemá ve světě obdoby. Vychází z požadavků vlády na rozvoj a využití internetových technologií v domácnosti a zdravotnictví – tzv. e-health a telemedicína. V tomto kampusu budou tedy pracovat převážně mladí softwaroví specialisté, dále zde budou administrativní prostory a testovací laboratoře, ale i školící prostor pro seniory. Kromě vývojově technologické budovy, budou součástí komplexu dočasná ubytovací zařízení hotelového typu pro pracovníky centra. Cílem tohoto projektu je, kromě jiného, zastavení nebo alespoň zpomalení odlivu mladých talentovaných mozků do zahraničí. Z provedených průzkumů vyplynulo, že jedním z hlavních důvodů odchodu mladých lidí mimo republiku je problém se zajištěním důstojného bydlení během a těsně po dokončení studií a absence vhodných podmínek pro vývojovou činnost. Dalším problémem se jeví určité „zaspání“ Prahy v rozvoji obdobných kampusů na úkor jiných lokalit, např. města Brna. V neposlední řadě se také jedná o to, že město Praha nezapadá do většiny dotačních projektů v rámci Evropské unie a tudíž není tento typ projektů finančně podporován z dotačních fondů. Všechny tyto aspekty byly zahrnuty do návrhu koncepce toto připravovaného Kampus Parku.

Další pozitivní věcí bude přímá konfrontace skutečných potřeb starších generací občanů a novodobých technologií podle vydefinovaných potřeb zmíněné kategorie spoluobčanů s jejich přímým zapojením do testování a analýz vznikajících systémů. Svojí koncepcí bude Kampus Park jednoznačně a konkrétně a jako jeden z mála v ČR navazovat na prohlášení vládních představitelů o nutnosti podpořit tyto pozitivní společenské tendence včetně prohlášení primátora města Prahy o prioritách podpory vzdělanosti. Projekt je také silně mediálně sledován a podporován, což přispívá k jeho rychlejšímu představení nejen mezi mladými lidmi, ale i staršími generacemi, pro které bude také významným přínosem.

Tuto stránku připravujeme

Děkujeme za pochopení.