Desert Rose City

práce na projektu: urbanistický koncept pouštního města

architekt: Petr Průša, Eva Šindelková

spolupráce: SIADESIGN, s.r.o., MOTT MacDonald CZ, s.r.o.

místo: země Perského zálivu

období: 2010-2013

Optimální obytný soubor Desert Rose City pro 8 000 – 10 000 obyvatel zahrnuje: 34 unikátních bloků na 10 domů s atriem a 4 bloky na 22 bytových domů; centrum města s Velkou mešitou; nákupní zónu s nákupním centrem, kavárnami, restauracemi, multikinem; státní úřady, policii, banky a další instituce zásadní pro chod a regulaci města. Centrum města se rozkládá kolem velkého centrálního parku s Velkou mešitou. Součástí městské struktury Města pouštní růže jsou bloky pro výstavbu zdravotnických zařízení a škol.

Existuje velmi „hrubý“ výklad představ o možné výstavbě obytných bytů v arabských zemích. Vzhledem k logistickým, urbanistickým a dalším parametrům vidíme jako optimální a maximální velikost jednoho „městského obytného souboru“ cca 2400 bytů, tj. cca 8000 – 10000 obyvatel. Desert Rose City bylo navrženo podle nejnovějších informací a trendů z oblasti „Města pro lidi“ a „Města s nulovými emisemi oxidu uhličitého“ s cílem vytvořit živé, bezpečné, zdravé, atraktivní a udržitelné město. Desert Rose City je město pro život a může být ideálně umístěno mezi dálnicí a pobřežím, v blízkosti velkých městských aglomerací.

Systém je založen na opakování systémového bydlení. Stavební technologie pro výstavbu bytových jednotek bude kompletně postavena na principech Automobilového průmyslu a Just In Time, kdy všechna stavební řešení a použité stavební materiály budou mít nejlepší vlastnosti z hlediska použití, ekologie a parametrů, tedy při dosažení ekonomicky přijatelných řešení garantovaných strategickým partnerům.

Desert Rose City se skládá ze „SUPERBLOKŮ“. Na základě konkrétních podmínek je možné vytvořit jedinečnou konfiguraci města sestavením superbloků do vhodné velikosti nebo tvaru. Buď vytvořit nový městský komplex, nebo doplnit stávající městskou strukturu. Design Desert Rose City je inspirován okolním přírodním prostředím a nabízí architektonickou interpretaci kontrastu mezi vyprahlou zemí a oázou.

„SUPERBLOCK“ se skládá z 34 unikátních bloků na 10 domů s atriem a 4 bloků na 22 bytových domů. Superbloky tvoří jedinečné městské prostředí se zelenými ulicemi a náměstími. Do Superbloku, který je určen pouze pro pěší, bude zakázán vjezd automobilů. Extrémně dobře navržená veřejná prostranství jsou jedním z hlavních cílů tohoto města pouštních růží, jehož cílem je poskytnout obyvatelům exkluzivní prostředí.

Jeden superblok tvoří: domy, pravoúhlý systém pěších ulic, obytné parky, centrální náměstí a nadzemní parkoviště. Vegetace a voda na náměstí, v parcích a na cestách jsou výhodně využity k regulaci mikroklimatu těchto veřejných prostor tak, aby byly obyvatelné i v extrémních teplotách této oblasti. Superblok pro cca 2500 obyvatel lze snadno znásobit a vytvořit tak město požadované velikosti a tvaru.

Jedinečný konstrukční systém z lehkých prvků sestavuje flexibilní 2 nebo 3podlažní budovu se zelenými atrii. Prvky lze připravit na místě a snadno sestavit bez použití těžké mechanizace. Flexibilní rastr o rozměrech 5×5 metrů umožňuje navrhovat různé byty.

Tuto stránku připravujeme

Děkujeme za pochopení.