Dělnický dům Velký Osek

práce na projektu: návrh stavby, DSP

architekt: Ján Kapitulčin, Petr Průša

spolupráce: Martin Kec

investor: Obec Velký Osek

místo: Velký Osek

období: 2016-2017

Stávající objekt je provozně rozdělen na několik částí. Jedná se o restauraci s jídelnou, výčepem a zázemím v přední části, uprostřed objektu je velký společenský sál se zázemím a v zadní části je dis- co-sál s vlastním vstupem a zázemím.

Stavebně a výškově je objekt různě členitý a různorodý. Úrovně podlah jsou v různých částech objektu v různých výškách. Stavebně je objekt sestaven ze třech hlavních částí a několika pozdějších přístaveb.

V přední části stavby dojde k rekonstrukci prostor výčepu a restaurace, kdy se oba dva prostory propojí společnou chodbou. Hygienické zázemí bude přesunuto do 1.PP, kde bude prohloubená podlaha až po požadovanou světlou výšku místnosti 2300 mm. V 1.PP dále zůstane sklad pro výčep a sklad pro palivo.

Dále ze společných prostor 1.PP bude vybourán průchod do severní části pod sálem, kde bude umístěna vinárna.

V prvním podlaží bude nadále výčep s restaurací. U stávající dvoupodlažní přístavby, ve které je umístěna kuchyně, sklad a zázemí, dojde k ubourání druhého podlaží. Hygienického zázemí pro muže a kotelna bude nahrazena zázemím pro zaměstnance a wc pro invalidy. Na severozápadní straně přístavby bude vybudován vedlejší vstup pro zaměstnance.

Druhé podlaží slouží jako klubovna nad výčepem a kanceláře, které nahradí stávající ubytování.

V posledním podkrovním podlaží bude umístěna kotelna.

Střední část bude i nadále sloužit jako sál. Funkce prostoru se nemění.

Pod severní částí sálu, tedy v 1.PP, jsou navrženy prostory skladu pro myslivce a vinárna. Hygienické zázemí pro vinárnu bude společné se zázemím restaurace a výčepu. Přístup do vinárny bude ze severní strany po schodišti, nebo z podlaží pod restaurací.

Zadní část budovy sloužící jako prostor jeviště a disco sál dostane novou funkci.

V 1.PP se umístí hygienické zázemí pro účinkující rozdělené zvlášť pro ženy a zvlášť pro muže, podjevištní prostory jako sklad jevištních pomůcek a další sklad na severní straně.

První nadzemní podlaží slouží dále jako šatny pro účinkující se zákulisním skladem a nadále má hlavní funkci jevištní prostor.

Druhé, poslední podlaží změní funkci z disco sálu a zázemí na otevřený knihovní prostor, po celé své ploše, s ochozem po podélných stranách. V severní části prostoru bude umístěné nové kovové točité schodiště, kterým bude přístupný ochoz a klubovna v severní části.

K zadní části bude přiléhat nová třípodlažní přístavba (půdorysných rozměrů cca 17,3 x 5,2 m, výšky cca 9,8 m) na místo stávající. Přístavba bude sloužit jako hygienické zázemí knihovny, komunikační prostor, depozitář, kancelář knihovnice a prostorná čítárna.

Přístavba bude zděná s cihelným obkladem po celé své ploše, zastřešená plochou střechou. První podlaží, s hygienickým zázemím, bude mírně zapuštěno pod terén. V druhém podlaží bude umístěn depozitář knihovny a v třetím podlaží kancelář knihovnice a čítárna. Oba prostory v třetím podlaží přímo navazují na prostory knihovny.

Tuto stránku připravujeme

Děkujeme za pochopení.