Bytový dům Třebíč

práce na projektu: návrh stavby

architekt: Petr Průša

spolupráce: Jiří Tvrdý, Lukáš Bruthans

investor: AGRO 2000, s.r.o.

místo: Třebíč

období: 2021

Urbanistické, architektonické řešení

Tvar budovy – dva pavlačové domy, je navržen z důvodu ideálního využití čtvercového pozemku a také oslunění jak nově navržené budovy, tak i okolních budov. Tento tvar zaručuje vysoký standart bydlení, který je podpořený prostornými terasami a předzahrádkami.

Bytový dům je navržen jako pětipodlažní s ustupujícím 6NP. Přístup k bytovému domu a z nové komunikace napojené do ulice Družstevní. Hlavní vchod od objektu je navržen po jednom nebo dvou schodištích.  V celém objektu je navrženo od 51 do 61 bytových jednotek rozdělených do dvou budov propojených podzemním parkovištěm. Bytový dům je možné zvýšit případně ještě o jedno ustupující podlaží a zvětšit tak počet bytových jednotek. Limitem pro množství bytových jednotek je počet parkovacích stání, které je možné v bytovém domě navrhnout.

Objekt je rozdělen do samostatných identických bloků, které mohou být variantně propojeny na jižní straně do tvaru U. V 1NP a 2NP se nachází mezonetové byty, ke každému bytu je navržena jak předzahrádka v 1NP, tak terasa v 2NP. Ve 3NP až 5NP je navržena kombinace různě velkých bytových jednotek, každá z těchto bytových jednotek má navrženou prostornou terasu. V ustupujícím 6NP se pak nachází byty 4+kk s prostornými střešními terasami.

Dispoziční řešení bytového domu se skládá z kombinace bytových jednotek 1+kk až 4+kk s největším zastoupením nejžádanějších bytových jednotek 2+kk.

Pod celým objektem a pod předzahrádkami jsou navrženy podzemní jednopodlažní hromadné garáže. Vjezd do podzemních garáží je navržen z ulice Družstevní po rampě na severní straně pozemku. Celkem je v podzemních garážích navrženo od 67 do 74 parkovacích stání.

Jedná je o soutěžní projekt pro výběrové řízení vypsané investorem. Vzhledem ke značnému našemu zaneprázdnění projektovými akcemi v okolí Prahy jsme se s investorem vzájemně dohodli, že nebudeme dále projektovat další projektové fáze a investor bude pokračovat ve spolupráci s ateliérem, který se umístil na druhém místě.

Tuto stránku připravujeme

Děkujeme za pochopení.