Polyfunkční dům Břevnov

práce na projektu: od návrhu po územní rozhodnutí

architekt: Petr Průša, Lukáš Bruthans, Ján Kapitulčin

investor: soukromá osoba

místo: Praha – Břevnov

období: projekt 2014-2018

Návrh vychází ze zásad funkčního využití plochy ve schváleném územním plánu a ze zásad stanovených v Pražských stavebních předpisech. Navrhovaný objekt využívá celou plochu pozemku a hmotově zapadá do uličních front. V obou uličních fasádách dodržuje přirozenou stavební čáru danou okolní zástavbou a také výšková úroveň respektuje výškovou úroveň sousedních objektů. Návrh počítá s rozšířením stávajícího pěšího propojení ulic Bělohorská a Na Břevnovské pláni, které probíhá po východní straně řešeného pozemku.

Architektonické řešení vychází z možností řešeného pozemku danými schváleným územním plánem a zásadami Pražských stavebních předpisů. Navržené hmoty jsou řešeny maximálně jednoduše. Střecha je plochá, její části jsou využity jako pochozí terasy a zbytek je navržen jako extenzivní zelená střecha.

Vstupy do objektu jsou umístěny v severní a východní části 1.np z ulici Bělohorská. Vjezd na pozemek je umístěn z ulice na Břevnovské pláni a odtud navazuje vjezd do garáží v 1.pp. V 1.pp je umístěna hromadná garáž, technické a provozní zázemí objektu, sklepy. V 1.np je umístěn komerční prostor se zázemím. V 1np – 3np se nachází bytové jednotky různých kategorií. Některé bytové jednotky jsou řešeny jako mezonety. Bytové jednotky jsou doplněny terasami a balkony. Vertikální komunikace tvoří hlavní prostor se schodištěm a výtahovou šachtou.

 

Polyfunkční dům

 Zastavěná plocha:                           514 m2

Obestavěný prostor:                     5462 m3

Užitná plocha:                                  1357 m2

 

Komerční prostor                            235 m2

Bytové jednotky                              7

Garáže stání                                      14

Tuto stránku připravujeme

Děkujeme za pochopení.