Bytový dům Aš

práce na projektu: od návrhu po stavební povolení

architekt: Petr Průša, Jiří Tvrdý

spolupráce: Ján Kapitulčin, Hrazhyna Yanushkevich

investor: LGSF, s.r.o.

místo: Aš, Masarykovo náměstí

období: projekt 2022-2023

Dům je situován na nezastavěný pozemek do jižní části Masarykova náměstí v centru Aše. Návazností na stávající řadu městských domů tak v budoucnu dotvoří chybějící část náměstí.

Jedná se o bytový dům o celkové kapacitě 39 bytů. Obytnou funkci pak v menší míře doplňuje funkce obchodů a drobných služeb. Tyto komerční prostory zabírají převážnou část 1.NP ze strany náměstí. Z druhé strany, tedy západní, jsou navržena parkovací stání pro rezidenty, které se nacházejí zčásti na terénu a zčásti přímo v domě.

Architektonické a hmotové řešení domu je poněkud atypické. Půdorys domu se jeví jako jednoduchý obdélník, kde nic nenasvědčuje tomu, jak vypadá východní průčelí přilehlé k náměstí. Zde totiž bylo potřeba fasádu včetně střech rozčlenit na více částí, které budou měřítkem lépe komunikovat se sousední řadou domů, než kdyby dům působil v celé své délce 58 m jako jeden celek. Výsledkem je dojem čtyř vedle sebe stojících domů s rozdílným architektonickým výrazem. Část sousedící se stávajícím domem s historizující fasádou moderním způsobem opakuje některé výrazové prostředky svého staršího souseda jako například šambrány kolem oken, mansardová střecha, barevnost, apod. Další „dům“ v řadě svými proporcemi navazuje na předchozí, ale je řešen moderněji a jednodušeji. Třetí část svým úzkým tvarem a jednotnou moderní fasádou s fasádním obkladem terakotové barvy se výrazně odlišuje od ostatních částí fasády a dodává celku určitou hravost a dynamiku. Poslední a největší část zakončuje tuto „řadu domů“ jednoduchou moderní architekturou. Naproti tomu ze západní strany, kde už není potřeba docílit popsaného efektu, se dům tváří jako jeden jediný. Zde fasádě vévodí balkóny spojené do jakýchsi boxů se zabudovanými truhlíky na popínavou zeleň.

Tuto stránku připravujeme

Děkujeme za pochopení.