Bytové domy Mělník - Bezručova

práce na projektu: od návrhu po umístění stavby

architekt: Petr Průša

spolupráce: Jiří Tvrdý, Lukáš Bruthans, Ján Kapitulčin

investor: Swift building contractor a.s.

místo: Mělník, Bezručova ulice

období: 2018-2019

Projekt zahrnuje tři identické bytové domy o celkové kapacitě 102 bytů. Domy mají 5 nadzemních podlaží a jedno podzemní s garážemi.

Řešené území se nachází v jihovýchodní části města Mělník podél ulice Bezručova. Jedná se o oblast rozmezí sídliště Podolí a historické zástavby Okrouhlík. Charakteristické je pestrostí zástavby a funkčního využití ploch. Nachází se zde vícepodlažní bodové bytové domy, obchodní dům, biokoridor potoka Pšovka, drobné stavby rodinných domů, současně se zde otevírají pohledové osy na Klášter s kostelem na Pšovce. Lokalita se nachází v zastavěném území obce. Pozemky jsou ze západní strany lemovány veřejnou komunikací Bezručova. Těleso komunikace je vůči pozemkům převýšeno cca o 2 až 3 m. Pozemky jsou převážně rovinné mírně se svažující k východu. Jedná se o dosud nezastavěné travnaté plochy. Na terénním předělu mezi komunikací Bezručova se nachází pás vzrostlé zeleně.

Navržené bytové domy odpovídají svým měřítkem, objemy a členěním stávajícímu charakteru zástavby a vhodně ji doplňují. Obytné části objektů jsou rozděleny do tří identických kubických hmot s hromadnou garáží v 1.pp. Kompaktní hmota kvádru je členěna konzolami balkónů propojených vertikálními stěnami do větších celků. Fasády jsou řešeny omítkami kontaktního zateplovacího systému v odstínech bílé a šedé. Okenní výplně mají hliníkové rámy v barevném provedení tmavě šedá. Výplně venkovního zábradlí tvoří kombinace subtilních tyčových výplní s hmotnějšími výplněmi tónovaného skla.

Tuto stránku připravujeme

Děkujeme za pochopení.