Bytové domy
Kladno - Kročehlavy

Práce na projektu:
od návrhu po dokumentaci pro stavební povolení

Architekt:
Petr Průša, Jiří Tvrdý

Investor:
Hořelická, s.r.o.

Místo:
Kladno – Kročehlavy, ulice Generála Selnera

Období:
projekt 2019-2023

Obytný soubor obsahuje celkem 6 bytových domů o celkové kapacitě 330 bytů. Bytové domy jsou situovány na nezastavěné ploše v blízkosti lesoparku Bažantnice z jihu, obchodního centra Oáza ze západu, ze severu sousedící se stávající zástavbou bytových domů a z východu je území ohraničeno polem.

Velice náročné bylo celkové urbanistické řešení, protože na pozemku se vyskytuje velké množství nejrůznějších podzemních a nadzemních inženýrských sítí a bylo tak nutné dodržet veškeré odstupové vzdálenosti. Architektura domů je moderní, jednoduchá s důrazem na funkci, avšak s jistou dávkou elegance i hravosti.

Až na malé odchylky v barevnosti fasád jsou všechny domy stejné. Výjimkou je bytový dům A1, u kterého na rozdíl od ostatních bytových domů nejsou navrženy podzemní garáže. Pozemek se směrem k jihu mírně svažuje, a proto mohou být podzemní garáže domů přístupné z poměrně krátkých ramp při zachování bezbariérovosti vstupů do domů. Díky tomuto řešení bylo dosaženo vyrovnané bilance zemin, čímž se výrazně sníží ekologická a ekonomická zátěž při výstavbě.

Toto je jen jeden z mnoha případů na první pohled neviditelných aspektů návrhu, které v našem ateliéru řešíme a pokládáme za důležité.

Díky této efektivitě počínaje umístěním domů do terénu, řešením dispozic jednotlivých bytů, konstrukčním systémem a výběrem materiálů pak může investor realizovat dostupné byty v nejrůznějších lokalitách.

Tuto stránku připravujeme

Děkujeme za pochopení.