Bytové domy Benešov

práce na projektu: od návrhu po realizaci

architekt: Petr Průša, Lukáš Bruthans, Ján Kapitulčin

investor: Sládek Group a.s.

místo: Benešov, ulice Pražská

období: projekt 2019-2023, realizace 2024-2027

Projekt se sestává z návrhu polyfunkčního komplex budov s převažující funkcí bydlení, v parterech budov jsou umístěny nájemní komerční prostory. V podzemním podlaží jsou navrženy hromadné garáže pro potřeby komplexu. Soubor je rozdělen na 3 základní části – Bytový dům A, Bytový dům B, C, D a Bytový dům E. Bytový dům A je umístěn ve stávající proluce při ulici Pražská. Obsahuje 5.np a 1.pp, poslední podlaží je řešeno jako ustupující. Objekt je umístěn tak, aby doplnil a sjednotil stávající uliční čáru. V západní části objektu je umístěn průchod do vnitrobloku. Bytový dům B, C, D je umístěn podél jihozápadní hranice pozemku a vytváří novou souvislou uliční frontu podél plánované komunikace mezi ulicemi Dukelská a Karla Nového. Je rozdělen do tří částí, z nichž každá obsahuje 6.np, 1.pp, horní podlaží je řešeno jako ustupující. V prostřední části objektu je umístěn průjezd do vnitroblokové části. Bytový dům E je umístěn uvnitř vnitrobloku rovnoběžně s B, C, D. V západní části jsou navržena 2.np a 1.pp, ve východní části pak 4.np a 1.pp. Vnitroblok je tvořen plochami zeleně a zpevněnými plochami komunikací. Jsou zde částečně umístěny vstupy do objektů a plochy pro příjezd zásobování a vozidel IZS. V podzemním podlaží je navržen komplex garáží na většinové části pozemku, propojuje jednotlivé objekty, slouží pro vedení společné infrastruktury a umístění sklepů. Objekt garáží je dopravně napojen rampou v jihovýchodní části pozemku. Soubor je navržený jako průchozí a umožnuje vnitroblokové propojení stávajících ulic Pražská a nové plánované komunikace. Průjezdy a průchody budou osazeny vraty pro případnou možnost uzavření.

Navržený komplex tak vhodně transformuje a dotváří stávající nesourodý urbanistický prostor a povyšuje jej na aktuální kompaktní část městského prostoru města Benešov.

 

BYTOVÝ DŮM – A

Zastavěná plocha                            635 m2

Obestavěný prostor                       10 690 m3

Podlahová plocha bytů                 2 038 m2

Bytové jednotky                              34

Komerční jednotky:                       3

 

BYTOVÝ DŮM – B, C, D

Zastavěná plocha                            3235 m2

Obestavěný prostor                       27 350 m3

Podlahová plocha bytů                 5 720 m2

Bytové jednotky                              96

Komerční jednotky                         9

 

BYTOVÝ DŮM – E

Zastavěná plocha                            1395 m2

Obestavěný prostor                       11 606 m3

Podlahová plocha bytů                 1920 m2

Bytové jednotky                              36

Komerční jednotky                         2

Tuto stránku připravujeme

Děkujeme za pochopení.