Bydlení v parku, Chlumec nad Cidlinou

práce na projektu: zastavovací studie – soutěž

architekt: Petr Průša

spolupráce: Jiří Tvrdý, Lukáš Bruthans,        Dmitrij Kruglikov, Hrazhyna Yanushkevich

investor: obec Chlumec nad Cidlinou

místo: Chlumec nad Cidlinou, ulice Boženy Němcové a Gollova

období: 2023

Jedná se o soutěžní návrh zastavovací studie, jejíž náplní je navržení funkční městské čtvrti s rezidenčními byty, byty pro seniorské bydlení, centrálním prostorem s funkcí malého náměstí s občanskou vybaveností, objektem s možností využití pro rozšíření zdravotních služeb, bytů pro zdravotní personál a lékaře. Lokalita se nachází na místě bývalého areálu pily. Jedná se tedy o brownfield, který však díky své blízkosti centru a sousedstvím se stávající obytnou zástavbou ideální lokalitou pro novou obytnou čtvrť.

Na pozemku je navrženo celkem 20 domů o podlažnosti 3-5 NP, kde se střídají celkem čtyři základní typy domů – A, B, C a PBD. V jižní části řešeného území můžeme nalézt polyfunkční dům PBD sestávající ze dvou nadzemních částí, které jsou spojeny podzemními garážemi. V 1.NP PBD se nachází prostory pro zdravotnické zařízení – ordinace, lékárna a v 2.-3.NP byty pro zaměstnance těchto zařízení. Centrální náměstí s parkovou úpravou je lemováno bytovými domy a domy pro seniorské bydlení. Směrem do náměstí mají domy v úrovni 1.NP vyčleněny prostory pro obchody a služby. V severní polovině území se nachází rozvolněná zástavba bytových domů. V centru této části je vytvořen veřejný prostor s parkovou úpravou, dětskými hřišti, venkovní posilovnou a v neposlední řadě jezírkem, které kromě estetické funkce plní i funkci retenční. Na severním okraji území je pak přízemí BD B vyčleněno pro školku s vlastní zahradou.

Předností našeho návrhu je vynikající ekonomika, která vychází nejen z počtu navržených bytů, ale i z uvažované konstrukce domů samotných. Domy využívají výhod prefabrikovaného konstrukčnímu systému. Díky tomu je možná i velká variabilita půdorysů, které jsou vymyšlené pro různě velké byty a investor se díky tomu může rozhodovat v podstatě na poslední chvíli, kolik a jakých bytů požaduje podle aktuální situace na trhu. V této variantě je navrženo celkem 420 bytů. Vzhledem k nákladnosti výstavby podzemních podlaží je v návrhu podsklepen pouze zmiňovaný PBD v jižní části území. Ostatní domy mají parkování řešeno buď v úrovni 1.NP nebo na terénu. Celkem je v řešeném území navrženo 482 stání pro osobní automobily.

Tuto stránku připravujeme

Děkujeme za pochopení.