ALO Diamonds
rekonstrukce a dostavba objektu

práce na projektu: návrh stavby, dokumentace pro územní rozhodnuté

architekt: Petr Průša

spolupráce: Eva Sedláčková

investor: ALO Jewerly, s.r.o.

 místo: Na Maninách 14, Praha

období: 2014

Stávající stav

Rohová budova Na Maninách 14 byla původně objektem určeným pro hromadné garáže z roku 1928.  Po rekonstrukci je v současné době tento objekt užívaný jako administrativní budova. Budova má jedno podzemní podlaží a sedm nadzemních podlaží, z nichž poslední je ustupující. Nad objem objektu vystupuje ještě hmota strojoven o výšce cca 4 m a půdorysném rozměru cca 6×7 m.

Konstrukční výška jednotlivých nadzemních podlaží kromě prvního je 3 m. Konstrukční výška 1.NP je 4,2 m.Nejvyšší bod objektu je ve výšce +26,900 m, střecha nad 7.NP je ve výšce cca +23,000 m nad úrovní +0,000.  Úroveň +0,000 je na podlaze 1.NP v úrovni ulice.

V každém podlaží tvoří cca 60 m2 půdorysné plochy komunikační jádro se schodištěm a dvěma výtahy (nákladní a osobní) a hygienické zázemí. Zbývající část o velikosti cca 240 m2 každé podlažní plochy je využívána jako kanceláře, případně společné prostory. V 1.PP jsou navrženy sklady a technické zázemí budovy. V 1.NP je cca 120 m2 plochy upraveno jako společné vstupní prostory s recepcí. Ustupující 7.NP má cca 175 m2 využitelné kancelářské plochy a cca 65 m2 na ně navazujících teras. Celkem má objekt v současném stavu cca 1500 m2 kancelářské plochy s příslušným zázemím.

Navrhovaný stav

Návrh počítá s přistavěním čtyř nadzemních podlaží o půdorysných rozměrech shodných s podlažími v 1.-6.NP. Jednotlivé varianty buď zachovávají půdorysné odskočení 7.NP, nebo ruší terasu a rozšiřují ho do rozsahu ostatních pater. Návrh také počítá s rozšířením komunikačního jádra o 1-2 výtahy, případně o další schodiště. Toto rozšíření se bude odehrávat v prostoru vnitřního dvora objektu a nebude patrné z ulice.

Konstrukční výška nově budovaných podlaží je 3 m. Střecha nad 11.NP je ve výšce cca +35,000 m nad úrovní +0,000.Komunikační jádro se schodišti, výtahy a hygienickým zázemím tvoří dle zvoleného řešení 90-110 m2 z každého nově navrženého podlaží. Protože je komunikační jádro navrženo v prostoru původního  vnitřního nezastavěného dvora, stávající kancelářské plochy se nijak zásadně touto úpravou nezmění. Nástavbou získá tato administrativní budova ke stávajícím plochám o velikosti 1500 m2 ještě dalších 4×235 m2 tzn. 940 m2 užitných ploch s příslušným zázemím.

V přízemí objektu bude nově navržena vzorková prodejna firmy ALO Diamonds. Prodejní plocha bude umístěna na nároží a prodejna tak oživí parter na křížení ulic Tusarova a Na Maninách. Prodejna a skladové prostoru budou mít celkovou plochu přibližně 120 m2.

Rekonstrukcí a dostavbou tohoto rohového stávajícího objektu dojde k zatraktivnění nároží ulic Na Maninách a Tuzarova. Jižně od Tuzarova ulice se nacházela či dále nachází převážně nízkopodlažní zástavba průmyslového charakteru. V poslední době došlo k demolici a k výstavbě nových objektů jako je například osmipodlažní dům seniorů v Tuzarově ulici. Lze předpokládat, že vzhledem k charakteru pozemku a těsné návaznosti na centrum Prahy se zde bude nová výstavba rychle rozvíjet. Rekonstrukce a dostavba stávajícího rohového objektu je tak jen jednou z počátečních realizací nových staveb v této lokalitě, která se rychle rozvíjí. Nedochází přitom ke změně urbanistické struktury v dané části Prahy, uliční bloková zástavba je zachována. Zpřístupněním parteru objektu pro veřejnost dojde k oživení obchodních aktivit v ulici Na Maninách a Tuzarova.

Rekonstrukcí a dostavbou rohového stávajícího objektu se zlepší a zmodernizuje celkový výraz stávajícího rohového objektu. Vzhledem k tomu, že se jedná o prostor s kancelářskými plochami a plochami služeb, dojte i ke vzniku nových pracovních míst.

Tuto stránku připravujeme

Děkujeme za pochopení.