•  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Nabídka prací a činností architektonického ateliéru

 

 

 • urbanistické studie a územní plány
 • příprava zakázek, analýza staveniště, předběžný odhad nákladů stavby
 • architektonické studie a design jednotlivých budov nebo souborů staveb občanské vybavenosti, bytových domů, rodinných domů, průmyslových staveb a rekonstrukcí
 • dokumentace a projekty pro územní a stavební řízení
 • projednávání dokumentace na všech stupních a zastupování klienta v územním a stavebním řízení
 • vypracování podkladů pro vyhledávání dodavatele stavby, vyhodnocování nabídek
 • realizační projekty budov a souborů staveb
 • spolupráce po dokončení stavby při kolaudaci
 • dohled nad odstraňováním kolaudačních stavebních závad
 • autorský dozor na stavbách projektovaných firmou
 • studie a projekty interiérů a informačních systémů
 • počítačová vizualizace s následnou fotomontáží, případně filmové sekvence
 • posudky a výpočty oslunění, denního osvětlení, tepelných prostupů
 • nízkoeneregetická výstavba, domy s nulovou spotřebou energie