•  

Firma AAPP

 

 

 

Firma AAPP, s.r.o. byla založena v roce 2013 a navazuje odborně a projektově na architektonickou činnost autorizovaného architekta Petra Průši a jeho spolupracovníků od roku 1991.

 

Architektonický ateliér poskytuje služby investorům a objednatelům v oblasti předprojektové a projektové přípravy stavebních investic a pořizování územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů.

 

Projekční tým ateliéru je společně s externími spolupracovníky schopen zpracovat komplexní projektovou dokumentaci od studie až po návrh interiéru a zajištění autorského dozoru.

 

Společnost poskytuje garance na kvalitu projektové dokumentace formou dlouhodobé záruky i finančního pojištění. Zakázky zpracováváme s vlastním počítačovým a softwarovým vybavením, které pravidelně modernizujeme.

 

 

kontakt